Hướng Dẫn Trao Đổi DVD, Video Ảo Thuật

NẾU BẠN ĐANG CÓ NHỮNG DVD, VIDEO ẢO THUẬT MÀ TRANG AOTHUAT10K.COM KHÔNG CÓ. (XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY)

BẠN MUỐN TRAO ĐỔI CÁC DVD, VIDEO ĐÓ LẤY CÁC DVD, VIDEO ẢO THUẬT MÀ BẠN CẦN.

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI QUA:
SỐ ĐIỆN THOẠI: 0904-871-870
HOẶC EMAIL: aothuatvietnam6789@gmail.com

THEO MẪU:

Tiêu đề Email:
TRAO ĐỔI DVD, VIDEO ẢO THUẬT:

Nội dung Email:
DVD, VIDEO CỦA TÔI:
1. (Nhập tên DVD, video của bạn)
2. (Nhập tên DVD, video của bạn)
3. (Nhập tên DVD, video của bạn)
4. (Nhập tên DVD, video của bạn)
5. (Nhập tên DVD, video của bạn)


DVD, VIDEO MUỐN ĐỔI:
1. (Nhập tên DVD, video bạn muốn đổi)
2. (Nhập tên DVD, video bạn muốn đổi)
3. (Nhập tên DVD, video bạn muốn đổi)
4. (Nhập tên DVD, video bạn muốn đổi)
5. (Nhập tên DVD, video bạn muốn đổi)

*CHÚ Ý:
1. Để tránh mất thời gian của đôi bên, bạn nên kiểm tra các DVD của bạn có trùng với DVD của aothuat10k.com không bằng cách tìm kiếm các DVD đó trong DANH SÁCH NÀY.

2. DVD, video sẽ được đổi theo tỉ lệ 1-1. Các trường hợp DVD, Video có nhiều Volume thì một Volume tương ứng với 1 DVD, Video riêng lẻ.
Ví dụ: 02996-Zero To Hero Course by John Carey – 6 Vol tương ứng với 6 DVD lẻ.

3. Các DVD, video sẽ được trao đổi qua Google Drive, nên các bạn cần có tài khoản Google Drive và upload các DVD, Video của bạn lên Google Drive trước khi liên hệ. (Không chấp nhận DVD, Video upload lên Youtube)